Foliarka Stretch-hood Power Flex T1

Foliarka Stretch hood do foliowania ładunków o różnych wysokościach, ale o zbliżonych wymiarach palety

Foliarka Stretch-hood Power Flex T1

Niewielka Foliarka Stretch-hood o dużych możliwościach.

Foliarka Stretch-hood PowerFlex T1, najmniejsza z rodziny Lachenmeier, ale również z wielkim potencjałem. Maszyna Power Flex T1 służy przede wszystkim do foliowania ładunków na paletach jednego rozmiaru. Mogą być różnej wysokości. ale tylko jednego rozmiaru palety lub palet o bardzo zbliżonych wymiarach. Jeśli różnica wymiarów między najmniejszą, a największą paletą jest zbyt duża, należy rozważyć maszynę Multi Flex.

Wydajność Power Flex T1 wynosi 100 ładunków na godzinę.

T1 tak jak wszystkie foliarki Stretch-hood, zbudowana jest z czterokolumnowej ramy i modułu górnego odpowiadającego za wszystkie czynności związane z tworzeniem kaptura foliowego. Uformowana folia naciągana jest na ładunek z paletą za pomocą wysokowydajnych chwytaków. Proces naciągania jest całkowicie kontrolowany, co zapobiega powstawaniu cieńszych lub słabszych warstw na rogach.

 

Technologia Stretch- hood

Technologia Stretch – hood czyli zakładanie kaptura foliowego na palety z towarem przez foliarke kapturową jest rozwiązaniem niezwykle wydajnym, uniwersalnym i bardzo przyszłościowym. Specjalna fotokomórka wychwytuje moment, kiedy na rolce pozostaje niewielka ilość folii i na panelu operatora zostaje wyświetlony komunikat – “zmień folię”. Foliarka ma stałe monitorowanie profilu ładunku palety podczas nakładania folii. W przypadku niewłaściwie umieszczonego ładunku na palecie lub jego przesunięcia w bok, urządzenie automatycznie skoryguje pozycję chwytaka tak, aby możliwe było nakładanie folii. Jeśli jednak profil palety wykracza poza dopuszczalny obrys, urządzenie zatrzyma się a na panelu operatora pojawi się komunikat o zaistniałym błędzie.