Depaletyzacja i repaletyzacja

Filmy prezentujące przykładowe maszyny do depaletyzacji i ponownej paletyzacji produktów (na innej palecie/paletach).

Opis

REPALETYZACJA (animacja 3D)